3D ENGINEERING SERVICE

ตรวจสอบงาน 3มิติ ด้วยเครื่องตรวจวัด 3มิติ

สิ่งที่เราต้องการสำหรับใบเสนอราคา :

  1. รูปชิ้นงาน (ครอบคลุมทุกมุม)
  2. ไฟล์ CAD 3มิติ (Parasolid,STEP หรือ IGES) เช่น เป็นการระบุข้อมูล
  3. รูปภาพเขียนแบบชิ้นงาน หรือ ตัวเลข พร้อมคำแนะนำสำหรับการจัดตำแหน่งข้อมูล 3มิติ
  4. บอกความคิดเห็นเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งที่คุณต้องการดูโดยเฉพาะ หรือ ค่าความคลาดเคลื่อน ถ้ามี

สิ่งที่เราจะส่งมอบ :

รายงานการตรวจสอบชิ้นงาน 3มิติ ( ไฟล์ PDF )

นโยบายของเรา

เราเข้าใจดีว่าข้อมูลแบบจำลอง 3มิติ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้า เราจะใช้ข้อมูลแบบจำลอง 3มิติ
ที่กำหนดเพื่อจุดประสงค์ในการจัดทำรายงานเท่านั้น


โปรดเลื่อนไปโดยคลิกที่ปุ่ม [ตกลงและขอใบเสนอราคา] เราจะติดต่อคุณในไม่ช้า.
ไฟล์ที่แนบต้องไม่เกิน 100MB
โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถรับไฟล์บางไฟล์ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนขยายของไฟล์
ขอขอบคุณ.