3D ENGINEERING SERVICE

การพิมพ์ชิ้นงาน 3มิติ

สิ่งที่เราต้องการสำหรับใบเสนอราคา :

ข้อมูลแบบตัวอย่าง 3มิติ ( ไฟล์ STL )
ซอฟต์แวร์จะคำนวณจำนวนวัสดุที่ต้องการตามไฟล์ 3D STL

 

สิ่งที่เราจะส่งมอบ :

ชิ้นงาน 3มิติที่พิมพ์แล้ว หรือ วัสดุต้นแบบ SLA

นโยบายของเรา

เราเข้าใจดีว่าข้อมูลแบบจำลอง 3มิติ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้า
เราจะใช้ข้อมูลแบบจำลอง 3มิติที่กำหนดเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างต้นแบบเท่านั้นโปรดเลื่อนไปโดยคลิกที่ปุ่ม [ตกลงและขอใบเสนอราคา] เราจะติดต่อคุณในไม่ช้า.
ไฟล์ที่แนบต้องไม่เกิน 100MB
โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถรับไฟล์บางไฟล์ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนขยายของไฟล์
ขอขอบคุณ.