3D ENGINEERING SERVICE

การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT)

สิ่งที่เราต้องการสำหรับใบเสนอราคา :

  1. รูปภาพชิ้นงาน หรือ ขนาดในตำแหน่งแกน X,Y,Z
  2. ชนิดของวัสดุ
  3. ขนาดของชิ้นงาน
  4. จำนวนชิ้นที่ต้องการตรวจสอบ
  5. ตำแหน่งและสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ เช่น รูอากาศ รอยแตก
  6. ตัวอย่างรีพอรต์ที่เคยทำ(ถ้ามี)

สิ่งที่เราจะส่งมอบ :

รายงานผลการจาก CT สแกน ( ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ VG )

คลิปวีดีโอสอนการใช้งานพื้นฐาน myVGL 2022.1 ง่ายๆภายใน 10 นาที

นโยบายของเรา

เราเข้าใจดีว่าข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้า เราจะใช้ข้อมูลสแกนที่กำหนด
เพื่อจุดประสงค์ในการจัดทำรายงานเท่านั้นโปรดเลื่อนไปโดยคลิกที่ปุ่ม [ตกลงและขอใบเสนอราคา] เราจะติดต่อคุณในไม่ช้า.
ไฟล์ที่แนบต้องไม่เกิน 100MB
โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถรับไฟล์บางไฟล์ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนขยายของไฟล์
ขอขอบคุณ.